Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

CÁN BỘ, NHÂN DÂN THÔN HỘI AN CHUNG TAY XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Năm 2017, Đảng ủy – UBND xã xác định lấy thôn Hội An là thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. đây là điều kiện thuận lợi, thời cơ, thách thức đối với cán bộ, nhân dân thôn, trong việc bắt tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng. Trong đó, công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, là một tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí đã được triển khai thực hiện, thông qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, xã hội dân chủ, ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Trong năm 2016, xã Tiên Châu được huyện chọn là xã điểm để xây dựng nông thôn mới, đến năm 2017, Đảng ủy – UBND xã xác định lấy thôn Hội An là thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. đây là điều kiện thuận lợi, thời cơ, thách thức đối với cán bộ, nhân dân thôn, trong việc bắt tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới.
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã, Cán bộ và nhân dân tập trung tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện, bước đầu nhân dân chưa hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, cán bộ của xã và thôn đã đến từng gia đình, khảo sát lại toàn bộ 400 hộ dân, lập kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện. đến nay đã đạt 10/10 tiêu chí, điển hình trong phong trào này là việc vận động nhân dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, từ những việc làm cụ thể nhân dân tổ đoàn kết số 21 đã tự bỏ công, bỏ tiền thuê máy đào, xe tải, tự đổ các ống cống, mở mặt bằng tuyến đường từ ngõ ông Điền đi ông Khoảnh, dài 750m, chiều rộng 7m, kinh phí nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng, đến nay công trình đã hoàn thành và được xã đầu tư xây dựng bê tông 3,5 m. Công trình nước sạch nông thôn đã vận động nhân dân hiến đất, cây cối hoa màu để xây dựng, góp phần cung cấp nước sạch cho nhân dân đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhân dân không nhận tiền đền bù với số tiền hơn 100 triệu đồng.


(Nhân dân ra quân trồng cây xanh trục đường chính)

Công trình sân vận động xã được triển khai xây dựng năm 2017, với số tiền 1 tỷ đồng, nhân dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng, điển hình như hộ Ông Nguyễn Hương hiến 230m2 ruộng, Ông Nguyễn Tuyết hiến 203m2 đất, đến nay công trình đang triển khai thuận lợi, góp phần cho xã đạt được tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.
Song song với việc xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, cán bộ và nhân dân trong thôn đã vận động nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng, nông thôn mới là phải đảm bảo thu nhập cho dân, đặc biệt chú trọng kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, trong thôn đã vận động thành lập được 1 HTX nông nghiệp hữu cơ Tiên Châu, với 10 thành viên góp vốn tham gia với số tiền 110.000.000 đồng, chủ yếu là vận dụng quỹ đất của dân để thực hiện, được nhân dân đồng thuận cao, thu hút nhiều lao động nông thôn tham gia, nhân dân mạnh dạn chuyển đổi các vùng đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, điển hình như mô hình vườn liên hoàn của ông Nguyễn Đình Trứ, Nguyễn Đình Chi, Nguyễn Đình Tuấn có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

(vườn liên hoàn của ông Nguyễn Đình Trứ)

Công tác vận động chỉnh trang vườn xanh-sạch-đẹp-hiệu quả kinh tế gắn với du lịch sinh thái dược nhân dân hưởng ứng, với lợi thế ở thôn hiện còn trên 20 nhà cổ có giá trị,  di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Hội An được trùng tu theo hướng nguyên trạng, sau khi triển khai chỉnh trang vườn từ nguồn vốn nông thôn mới kết hợp với đề án 03 có 50 hộ đăng ký tham gia, có 3 hộ đăng ký thực hiện mô hình điểm đến du lịch sinh thái thường xuyên theo hình thức homstay, theo kế hoạch của huyện.
Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên bằng pano, hình ảnh trực quan sinh động, trục đường chính trung tâm xã, thôn được xây dựng khang trang, thôn có câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, văn hóa tinh thần được nâng lên, thôn không có tệ nạn xã hội, được các cấp công nhận thôn Đạt thôn văn hóa 5 năm liền, đến nay thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.
Đạt được kết quả trên, là nhờ lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, cán bộ quân dân chính thôn Hội An đã vận dụng sáng tạo các chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn,  trao đổi với chúng tôi, Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, khi bắt tay xây dựng thôn Hội An làm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như thôn nằm ở trung tâm xã, đường đi lại thuận lợi, dân cư tập trung, người dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã, thì xã cũng gặp nhiều khó khăn như năng lực thực hiện của cán bộ xã và thôn kinh nghiệm thực tế còn hạn chế; nguồn vốn cần huy động trong xây dựng NTM là rất lớn, trong khi ngân sách hạn chế, sự đầu tư cho khu dân cư còn quá ít, sự hỗ trợ của nhà nước đối với người dân còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác thực hiện.
Để giải quyết những khó khăn trên, với quyết tâm thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai ở thôn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn để nâng cao sự đồng thuận trong nhân dân.
Các ban ngành, đoàn thể của xã gắn với một tiêu chí ở dưới thôn để triển khai thực hiện, giao việc gắn với địa chỉ cụ thể như Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới”; Hội Nông dân với phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tích tụ đất đai, sản xuất thành hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường, đảm bảo thu nhập người dân. Hội Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Phát triển kinh tế - cải tạo vườn tạp”, Đoàn Thanh niên xung kích trong “Phong trào bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự”. Công chức VHXH đảm nhiệm việc xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, hộ nghèo, giải quyết việc làm, hướng dẫn lao động qua đào tạo, Công an thực hiện tiêu chí an ninh trật tự, phát động phong trào tự quản, tổ an ninh nhân dân, lập lại trật tự an ninh nông thôn.
Vì thế, từ khi triển khai đến nay, cán bộ và nhân dân trong thôn xuất hiện phong trào “người người, nhà nhà tham gia xây dựng NTM”. Nhờ đó, những kết quả đạt được đã làm thay đổi cơ bản diện mạo của thôn cũng như bức tranh chung xây dựng nông thôn mới của xã.
Đây là một số kết quả đạt được và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tiên Châu. Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được, xã Phấn đấu xây dựng xã Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Tác giả: Trương Quốc Tuấn - VHXH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


Tên Video
No records to display.

THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?





Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
44.4%
4 Phiếu
Rất đẹp
 
11.1%
1 Phiếu
Bình thường
 
0%
0 Phiếu
Xấu
 
44.4%
4 Phiếu
Tổng cộng: 9 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN CHÂU - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Châu - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập