Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

TIÊN CHÂU TỔ CHỨC SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 403, NGÀY 15/6/2017 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ VIÊT NAM

Chiều ngày 17 tháng 03 năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu tổ chức Hội Nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giaỉ pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Dự Hội nghị có ông Võ Ngọc Lễ- PCT UBMTTQVN huyện Tiên Phước; ông Trương Phước Toàn- Phó Bí thư, Trưởng Khối dân vận Đảng ủy; ông Nguyễn Mai Hoài – PCT HĐND xã; ông Mai Trung Hưng – PCT UBND xã;  cùng các ông, bà  là Trưởng phó các đoàn thể; bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn.


Tại Hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận và đóng góp những ý kiến tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 403, phản ánh những khó khăn trong công tác giám sát, phản biện xã hội; hoạt động giám sát các công trình trên địa bàn xã… Qua đó, đồng chí chủ trì Hội nghị ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp tích cực từ các đại biểu tham dự Hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo đồng chí Võ Ngọc Lễ - PCT UBMTTQVN huyện Tiên Phước.

Qua Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trao giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tốt trong công tác giám sát và phản biện xã hội.


Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: